May 11, 2011

Hump Day


Q: Why does a midget laugh when he runs?
A: Cuz the grass tickles his balls!

Bwahahaha!

Happy Hump Day!


S s s s
A a a a
F f f f
E e e e
T t t t
Y y y y
Safe safe safe saftey Dance dance dance dance
Bum bum di di dum dum di bum di dum Bum bum di di dum dum di bum di dum Bum bum di di dum dum di bum di dum Bum bum di di dum dum di bum di dum